ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.31-042 สายบินหยีหลาเก่า-ถนนตรัง กันตัง หมู่ที่ 5 ตำบลควนธานี กว้าง 6 เมตร ยาว 1,025 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,150 ตารางเมตร เทศบาลตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   [23 พ.ย. 2563]
**
**
**
**
**
[ 1 ][ 2 ]  >  >>