ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลควนธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ตง.ถ.31-034 จากสายข้างถังประปาภูมิภาค ถึงสายทุ่งเศรษฐี บางหมาก หมู่ที่ 3 บ้ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
17 พ.ค. 2565
2 ประกาศเทศบาลตำบลควนธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ตง.ถ. 31-034 จากสายข้างถังประปาภูมิภาค ถึงสายทุ่งเศรษฐี บางหมาก หมู่ที่ 3 บ้านบางหมากน้อย หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
26 เม.ย. 2565
3 ร่างประกาศเทศบาลตำบลควนธานี เรื่องประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ตง.ถ.31-034 จากสายข้างถังประปาภูมิภาค ถึงสายทุ่งเศรษฐี บางหมาก หมู่ที่ 3 บ้านบางหมากน้อย หมู่ที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
37
20 เม.ย. 2565
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ตง.ถ. 31-034 จากสายข้างถังประปาภูมิภาค ถึงสายทุ่งเศรษฐี บางหมาก หมู่ที่ 3 บ้านบางหมากน ดาวน์โหลดเอกสาร
21
12 เม.ย. 2565
5 ประกาศ เทศบาลตำบลควนธานี เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
08 เม.ย. 2565
6 ประกาศเทศบาลตำบลควนธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบินหยี บ้านเกาะยาว หมู่ที่ 1 ตำบลควนธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b ดาวน์โหลดเอกสาร
20
04 เม.ย. 2565
7 ประกาศเทศบาลตำบลควนธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบินหยี บ้านเกาะยาว หมู่ที่ 1 ต.ควนธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
66
21 มี.ค. 2565
8 ประกาศเทศบาลตำบลควนธานี เรื่องประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ตง.ถ.31-034 จากสายข้างถังประปาภูมิภาค ถึงสายทุ่งเศรษฐี บางหมาก หมู่ที่ 3 บ้านบางหมากน้อย หมู่ที่ 6 ต ดาวน์โหลดเอกสาร
74
07 มี.ค. 2565
9 ประกาศ เทศบาลตำบลควนธานี เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
03 มี.ค. 2565
10 ร่างประกาศเทศบาลตำบลควนธานี เรื่องประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ตง.ถ.31-034 จากสายข้างถังประปาภูมิภาค ถึงสายทุ่งเศรษฐี บางหมาก หมู่ที่ 3 บ้านบางหมากน้อย หมู่ที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
64
28 ก.พ. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56