คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์

ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2565 (ต.ค. 64 - มี.ค.65)(รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
26
20 เม.ย. 2565
2 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
19 ต.ค. 2564
3 รายงานสรุปผลกรรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำปี 2564 (1 ต.ค.63 - 31 มี.ค.64 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
156
02 เม.ย. 2564
4 ขั้นตอนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
152
10 พ.ย. 2563
5 คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียน ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลควนธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
147
01 พ.ย. 2563
6 รายงานสรุปร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำปี 2563 (1 ต.ค. 62- 31 มี.ค. 63) ดาวน์โหลดเอกสาร
207
30 เม.ย. 2563
7 สถิติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
228
09 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1