กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
25 มี.ค. 2564
2 ประกาศเทศบาลตำบลควนธานี เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2564 (ลงประชาสัมพันธ์โดย นางภานิชา แก้วพิทยา เจ้าพนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
176
04 ม.ค. 2564
3 ประกาศเทศบาลตำบลควนธานี เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 (ลงประชาสัมพันธ์โดยนางภานิชา แก้วพิทยา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน) ดาวน์โหลดเอกสาร
176
19 ธ.ค. 2563
4 กฏกระทรวงกำหนดอัตราาภาษีป้าย พ.ศ. 2563(ลงประชาสัมพันธ์ โดยนางภานิชา แก้วพิทยา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน) ดาวน์โหลดเอกสาร
169
16 ธ.ค. 2563
5 ประกาศเทศบาลตำบลควนธานี เรื่อง กำหนดระยะเวลาทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
196
09 พ.ย. 2563
6 พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
25 ก.ย. 2563
7 ประกาศเทศบาลตำบลควนธานีเรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
215
28 ส.ค. 2563
8 ประกาศเทศบาลตำบลควนธานี เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1 ) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
200
31 ก.ค. 2563
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
232
04 มิ.ย. 2563
10 รวมกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ลงประชาสัมพันธ์โดย นางสาวอุไร นุ่นทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
253
30 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5