คู่มือประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
131
27 ส.ค. 2561
2 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
135
27 ส.ค. 2561
3 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
124
27 ส.ค. 2561
4 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
27 ส.ค. 2561
5 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
129
27 ส.ค. 2561
6 การแจ้งขุดดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
131
27 ส.ค. 2561
7 การแจ้งถมดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
119
27 ส.ค. 2561
8 ประกาศ คู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
219
28 ก.ย. 2558
9 การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลดเอกสาร
198
28 ก.ย. 2558
10 การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า ดาวน์โหลดเอกสาร
204
28 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3