ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 รายงานความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการฯ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
27 ต.ค. 2561
62 รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
102
26 ต.ค. 2561
63 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
96
22 ต.ค. 2561
64 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
118
03 ต.ค. 2561
65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
03 ต.ค. 2561
66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
03 ต.ค. 2561
67 ประกาศกำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ (กรณีเงินสด) ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
03 ต.ค. 2561
68 อบต.ควนธานี ขอประชาสัมพันธ์ โครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
10 ก.ย. 2561
69 ขอความร่วมมือผู้ปกครอง/ผู้ใช้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ควนธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
113
06 ก.ย. 2561
70 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานธนาคารขยะฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
110
09 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39