ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
381 ผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกทราย-แม่น้ำตรัง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
490
18 ก.ค. 2550
382 ผลการสอบราคาจ้างซ่อมแซมระบบประปาบนควน ม.2 และก่อสร้างระบบประปาโรงพระแก้มดำ ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
343
18 ก.ค. 2550
383 ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องฉายทึบแสง,เครื่องฉายโปรเจคเตอร์,เครื่องถ่ายเอกสาร) ดาวน์โหลดเอกสาร
438
18 ก.ค. 2550
384 ผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบนควน หมู่ที่4 ดาวน์โหลดเอกสาร
300
18 ก.ค. 2550
385 ผลการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ บ้านบางหมากน้อย ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
334
18 ก.ค. 2550
386 ผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล แบบรางตื้น หมู่ที่ 2,3 ดาวน์โหลดเอกสาร
466
18 ก.ค. 2550
387 ผลการสอบราคาจ้างโครงการ ปรับปรุงถนนลงหินผุ สายวังปรึก หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
469
18 ก.ค. 2550
388 งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
334
09 ม.ค. 2550
389 รายงานการรับเงิน ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
345
09 ม.ค. 2550
390 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
326
03 ธ.ค. 2549
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| 39