ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 ขอเชิญร่วมประชุมประชาคมตำบล ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2552 เวลา 13.30 น.
406
20 เม.ย. 2552
332 โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม
667
19 เม.ย. 2552
333 ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการจัดงานวันสงกรานต์ รดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี 2552
713
07 เม.ย. 2552
334 โครงการศึกษาดูงานการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุข,อบต.และเจ้าหน้าที่ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
622
20 มี.ค. 2552
335 องค์การบริหารส่วนตำบลควนธานีรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
576
06 มี.ค. 2552
336 ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬา "อบต.ควนธานี" ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4 ประจำปี 2552
572
05 มี.ค. 2552
337 รายงานงบเดือนมกราคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
396
02 มี.ค. 2552
338 รายงานงบเดือนธันวาคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
343
02 มี.ค. 2552
339 รายงานงบเดือนตุลาคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
484
02 มี.ค. 2552
340 รายงานงบเดือนพฤศจิกายน 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
482
02 มี.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39