ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประชาสัมพันธ์การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
140
01 ต.ค. 2563
22 ประกาศเทศบาลตำบลควนธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
126
28 ก.ย. 2563
23 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
21 ก.ย. 2563
24 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
21 ก.ย. 2563
25 ประกาศเทศบาลตำบลควนธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
14
10 ก.ย. 2563
26 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
02 ก.ย. 2563
27 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
02 ก.ย. 2563
28 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
02 ก.ย. 2563
29 ประกาศเทศบาลตำบลควนธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
122
05 ส.ค. 2563
30 ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลตลาด เขตเทศบาลตำบลควนธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
117
04 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39