ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศ ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการและการสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
149
17 ต.ค. 2559
102 ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
10 ส.ค. 2559
103 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
23 พ.ค. 2559
104 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานตามโครงการจ้างนักเรียนฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
261
17 มี.ค. 2559
105 โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียนฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
501
09 มี.ค. 2559
106 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
193
08 มี.ค. 2559
107 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (ครูผู้ดูแลเด็ก) ดาวน์โหลดเอกสาร
314
25 ก.พ. 2559
108 รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ควนธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
213
23 ก.พ. 2559
109 ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
05 ก.พ. 2559
110 ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
119
05 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39