ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศคณะกรรมการการการเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
22
09 ก.พ. 2564
2 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลควนธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
13
09 ก.พ. 2564
3 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลควนธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
10
09 ก.พ. 2564
4 ประชาสัมพันธ์ การป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย ในการใช้รถจักรยานยนต์ "รักชีวิต ติดหมวกนิรภัย รถจักรยานยนต์ ขับขี่แบบไหน ชีวิตปลอดภัย ด้วยความปราถนาดี จาก...เทศบาลตำบลควนธานี
36
23 ธ.ค. 2563
5 ประกาศเทศบาลตำบลควนธานีเรื่องขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
01 ธ.ค. 2563
6 ประกาศเทศบาลตำบลควนธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
66
06 ต.ค. 2563
7 ประกาศเทศบาลตำบลควนธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
70
06 ต.ค. 2563
8 ประชาสัมพันธ์การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
71
01 ต.ค. 2563
9 ประกาศเทศบาลตำบลควนธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
62
28 ก.ย. 2563
10 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
21 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37