ข่าวสาร
หนังสือราชการ อบต.ควนธานี
เรื่อง : หนังสือที่ ตง ๗๓๓๐๑/๐๕๗๘ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘
  รายละเอียด : หนังสือ ตง ๗๓๓๐๑/๐๕๗๘ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปี ๒๕๕๘
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 กรกฏาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 350 คน