ข่าวสาร
หนังสือราชการ อบต.ควนธานี
เรื่อง : ประกาศกำหนดแผนการประชุมประชาคม ปีงบประมาณ พ.ศ 2558
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี กำหนดแผนการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 รอบที่ 1 เพื่อดำเนินการและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลควนธานีและส่วนราชการต่างๆ อีกทั้งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในตำบลควนธานี ระหว่างวันที่ 12-20 มกราคม 2558 รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 368 คน