ข่าวสาร
หนังสือราชการ อบต.ควนธานี
เรื่อง : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) จำนวน ๑  ตำแหน่ง  คือ  ตำแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  (รถกระเช้าไฟฟ้า)  จำนวน    อัตรา 

  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง  ระหว่าง   วันที่   ๕ – ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗ เฉพาะวันทำการ  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  โดยเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร  ๕๐  บาท

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 596 คน