ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านและไม่ผ่านคุณสมบัติตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียนเพื่อแก้ปัญหาสังคม ประจำปี 2565
  รายละเอียด :

 ประกาศเทศบาลตำบลควนธานี

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านและไม่ผ่านคุณสมบัติตามโครงการจ้างนักเรียน
นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียนเพื่อแก้ปัญหาสังคม ประจำปี 2565
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 64 คน