ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลควนธานี เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๕
  รายละเอียด :

 ประกาศเทศบัญญัติตำบลควนธานี

เรื่อง  ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลควนธานี
เรื่อง  สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๕
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 104 คน