ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรื่อง สาระสำคัญของ พรบ.ภาษีป้าย
  รายละเอียด :

 ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลควนธานี

เรื่อง  สาระสำคัญของ พรบ.ภาษีป้าย
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 81 คน