ข่าวสาร
หนังสือราชการ ทต.ควนธานี
เรื่อง : รายงานผลการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ฯลฯ
  รายละเอียด :

 รายงานผลการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี ประจำปี  2563

 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 143 คน