ข่าวสาร
หนังสือราชการ ทต.ควนธานี
เรื่อง : เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรัง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง เมื่อออกนอกเคหสถาน หรือบริเวณสถานที่พำนักของตน
  รายละเอียด :
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 212 คน