ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลควนธานี
  รายละเอียด :

 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

เรือง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนธานี  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 34 คน