ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศคณะกรรมการการการเลือกตั้ง
  รายละเอียด :

 ประกาศคณะกรรมการการการเลือกตั้ง

เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้าและสมาชิกเทศบาลตำบลควนธานี อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 58 คน