ข่าวสาร
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลควนธานี เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 (ลงประชาสัมพันธ์โดยนางภานิชา แก้วพิทยา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน)
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 117 คน