ข่าวสาร
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
เรื่อง : กฏกระทรวงกำหนดอัตราาภาษีป้าย พ.ศ. 2563(ลงประชาสัมพันธ์ โดยนางภานิชา แก้วพิทยา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน)
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 115 คน