ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๖๓
  รายละเอียด :

   ประชาสัมพันธ์การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๖๓  ซึ่งเป็นการกรอกข้อมูลตามแบบการประเมินฯ โดยใช้ข้อมูลการจัดบริการสาธารณะ ของเทศบาลตำบลควนธานี ขณะที่ยังมีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  

  เพื่อทราบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 70 คน