ข่าวสาร
หนังสือราชการ อบต.ควนธานี
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี

เรื่อง  มาตราการประหยัดพลังงานสำหรับองค์หารบริหารส่วนตำบลควนธานี

(ฉบับปรับปรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

ตามเอกสารแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 98 คน