ข่าวสาร
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
เรื่อง : รวมกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ลงประชาสัมพันธ์โดย นางสาวอุไร นุ่นทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง)
  รายละเอียด :

 รวมกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 189 คน