ข่าวสาร
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี เรื่องกำหนดระยะเวลาที่จะทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2563 (ลงประชาสัมพันธ์โดยนางภานิชา แก้วพิทยา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน)
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 188 คน