ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน
  รายละเอียด : โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในวันอังคารที่ 1 กันยายน 2552 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเมืองเก่าองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 407 คน