ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แจ้งให้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วน
  รายละเอียด : แจ้งให้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วน ประจำเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2552 รวมเป็นเงิน 1,000 บาท ในวันอังคารที่ 1 กันยายน 2552 เวลา 13.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 399 คน