ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญไปเลือกตั้ง ใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่
  รายละเอียด : วันที่ 6 กันยายน 2552 เวลา 08.00 - 15.00 น. ขอเชิญไปเลือกตั้ง ใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้ง ที่ท่านมีชื่ออยู่ นายกอบต. ควนธานี หนึ่งคน สมาชิกสภาอบต. ควนธานี หมู่บ้านละ สองคน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 480 คน