ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการ"ปลูกต้นไม้ถวายพ่อ-ถวายแม่"
  รายละเอียด : โครงการ"ปลูกต้นไม้ถวายพ่อ-ถวายแม่"(จากวันแม่-วันพ่อ วันที่ 12 สิงหาคม 2552-5 ธันวาคม 2552 วันที่ 29 กรกฎาคม 2552 ปลูกต้นไม้บริเวณสองข้างถนนสายแยกบ้านนายบุญเหลือ-กำแพงมอ.ม.2 (ใกล้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 537 คน