หนังสือราชการ ทต.ควนธานี
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
213
13 ก.ค. 2564
2 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
211
19 พ.ค. 2564
3 การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
205
03 พ.ค. 2564
4 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
228
27 เม.ย. 2564
5 มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
205
17 เม.ย. 2564
6 เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรัง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง เมื่อออกนอกเคหสถาน หรือบริเวณสถานที่พำนักของตน
212
17 เม.ย. 2564
7 ประกาศอำเภอกันตัง ดาวน์โหลดเอกสาร
331
24 ส.ค. 2563
8 รายงานผลการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ฯลฯ
143
27 ม.ค. 2563
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
256
30 ก.ค. 2562
10 ข้อมูลไฟล์แผนปฏิบัติการการส่งเสริมการกิจกรรมทางกาย ดาวน์โหลดเอกสาร
251
19 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6