กิจกรรม : การจัดกิจกรรมการประกวดครัวเรือนที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรัชใช้รายละเอียด :
    จัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๐ โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อตัดสินตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดที่กำหนด มีตัวแทนครัวเรือนที่ได้รับการคัดเลือกจากในระดับหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรม หมู่บ้านละ ๑ ครัวเรือน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560    อ่าน 135 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**